کتاب راهنمای استریلیزاسیون در بیمارستان ها و مراکز درمانی

نویسنده:سازمان بهداشت آمریکا مترجم: دکتر حمید زارع ، دکتر عبدالمطلب صید محمدی ، محمد حسن سلیمی پارسا، مهدی طالبی، فاطمه نوری   این کتاب توسط سازمان بهداشت آمریکا(PAHO) جهت افزایش آگهی کارکنان مراکز بهداشتی درمانی در خصوص فرایندها و روش های توسعه یافته جهت پیشگیری از عفونت های کسب شده از بیمارستان در داخل و …

کتاب راهنمای استریلیزاسیون

نویسنده:سازمان بهداشت جهانی مترجم: دکتر حمید زارع به دنبال تهدیدهای اخیر ناشی از اپیدمی های گسترده و افزایش آگاهی در مورد گسترش مقاومت ضد میکروبی، چندین کشور توجه و سرمایه گذاری بیشتری برای تقویت زیرساخت های IPC و بهبود اقدامات دارند. در این زمینه، این راهنما ابزار بسیار مهمی برای ارائه راهنمایی به مدیران و …