کرونا حساسیت جامعه را نسبت به مسأله کنترل عفونت و استریلیزاسیون بالا برد

در گفت‌وگو با دکتر امیر امامی؛ رئیس کمیته اجرایی کنترل عفونت دانشگاه علوم پزشکی شیراز مطرح شد موضوع بهداشت محیط و کنترل عفونت‌های بیمارستانی که از اواخر قرن 18 بحث آن مطرح شد، به‌عنوان یکی از مباحث مهم در امور بیمارستانی، نظر متخصصان را به خود جلب کرده، چراکه علیرغم افزایش نیروهای متخصص در رشته‌های …

آماده سازی مجدد ابزار های جراحی و استریلیزاسیون آنها

کنفرانس DGKH 12 الـــــی 14 آوریل 2021 آلمان فاطمه دهقانی کنفرانس انجمن بهداشت بیمارستانی آلمان (DGKH) که به‌صورت آنلاین و انحصاری از 12 الی 14 آوریل برگزار شد، دو جلسه را به آماده‌سازی مجدد دستگاه‌های پزشکی اختصاص داد. در جلسه اول، بحث‌هایی راجع به نحوه آماده‌سازی مجدد آندوسکوپ‌های منعطف حساس به دما مطرح شد.   …

استریلیزاسیون ماسک های تنفسی در ایام کرونا

دکتر کریستوف لمبرت، بیمارستان چمبری – فرانسه ترجمه: حمید زارع بیماری همه‌گیر کووید 19 ناشی از ویروس SARS-CoV-2 عامل مرگ‌ومیر بیش از 4,250,000 انسان در سراسر جهان است ( 15 مرداد 1400) برای جلوگیری از شیوع این ویروس که اساسا از طریق راه‌های تنفسی منتقل می‌شود، باید اقدامات احتیاطی در رابطه با تماس و انتقال …

ابزار جراحی؛ از آلوده تا استریل

گزارش ویژه بخش CSSD بیمارستان امیرالمومنین(ع) شیراز ضدعفونـی و استـریل کردن ابزار و وسایل بیمارستانـی، یکی از مهمترین راه‌های جلوگیری از انتشار عفونت‌های بیمارستانی است و این فرایند مستقیم با جان بیماران و سلامت پرسنل ارتباط دارد. واحد استریلیزاسیون مرکزی (CSSD) ، مکانی است که بـراساس تعداد تخت‌ها، ابعاد و نیاز بیمارستان تجهیز شده و …

پیوســت ســلامت بــا تأکیــد بــر بحــث کنتــرل عفونـت بـرای گروه هـای شـغلی تدویـن شـود

گفت و گو با دکتر مهدی نوروزی معاون پژوهشی مرکز تحقیقات ویروس شناسی بالینی موضوع کنترل و پیشگیری از عفونت، استریلیزاسیون و رعایت بهداشتی فردی و محیطی، بحث جدیدی نیست و این ضرورت همیشه وجود داشته، اما تا قبل پاندمی کرونا شاید کمتر به آن توجه می‌شد. از زمان شیوع کووید-19 در دنیا،‌ این بیماری …