ضدعفونی کردن ابزارهای نیمه‌حیاتی پزشکی با استفاده از دستمال. آیا واقعا ممکن است؟

ضدعفونی کردن ابزارهای نیمه‌حیاتی پزشکی با استفاده از دستمال. آیا واقعا ممکن است؟   مقاله‌اي در ژورنال استريليزاسيون براي «ضدعفوني پروب سونوگرافي‌ها توسط دستمال» منتشر شده بود و دکتر «وينفرد ميشل» اين مقاله را از نظر علمي به چالش کشيده است. نامه به ويرايشگر از: دکتر وينفريد ميشل، پروفلابور DWM، کاسلر تور 20، 34414 واربورگ، …

60 سالگی «CSC» نشست علمی سالانه‌ی باشگاه کارکنان استریلیزاسیون

60 سالگی «CSC» نشست علمی سالانه‌ی باشگاه کارکنان استریلیزاسیون تاریخچه: باشگاه کارکنان استریلیزاسیون در سال 1960 با تعداد کمی از افرادی که در حوزۀ استریلیزاسیون فعالیت می‌کردند، تأسیس شد. در سال 1967، اولین راهنمای استریلیزاسیون توسط این گروه انتشار یافت. در سال 1980 با هزینۀ خیریۀ دکتر «کلسی»، کارگروه سخنرانی کلسی تشکیل شد. در سال …