اولین مجله استریلیزاسیون ایران

ماهنامه/ فصلنامه استريليزاسيون و كنترل عفونت دريچه ای است به سوی دنيای شيرين استريليزاسيون و علوم مرتبط. سال هاست كه جای خالی نشريه تخصصی اين حوزه برای نشر يافته های جديد و گفتگو در خصوص چالش ها خالی بود. امروز فرصت اين رسانه فراهم آمده و همه متخصصين اين علم/صنعت ميتوانند با زبان علم با هم به گفتگو بنشينند.

 

اتاق استریل گتینگه، استریلیزاسیون، مجله استریلیزاسیون و کنترل عفونت

صاحب امتیاز و مدیر مسئول:
سمیرا مرزبان
جانشین مدیر مسئول و رییس شورای سیاست گذاری:
حمید زارع
مجری طرح:
شرکت آلتون طب
مدیر اجرایی:
فائزه عبدی
سردبیر:
زهرا حقانی
عکاس:
مهران فیروزبخت
مدیر هنری و گرافیست:
مجید محمدی، کامران فریدی
تحریریه:
فائزه عبدی، پرهام مقيمی، سعيد عباسی، شيما زالی، بهاره صالحی
فاطمه دهقانی، ليال رضايی
امور اداري:
عاطفه معصومی، بهناز بيات، خديجه طهماسیب،
مصطفی مرزبان

نشانی دفتر مرکزی:
تهران، خیابان کریمخان، خیابان ویال، کوچه خسرو، پلاک 50 واحد 6
www.sterile.ir                  info@sterile.ir                             021-41269000

نشانی فصلنامه:
تهران، جنت آباد شمالی، خیابان گلزار شرقی،پلاک 27 ،طبقه 5 ،واحد 15

چاپ و توزیع:
چاپ میران

آدرس :
تهران، منطقه 12 ،محله فردوسی، منوچهری، کوچه ژاندارک، پلاک 4
تلفن:
021-33905277