ضدعفونی کردن ابزارهای نیمه‌حیاتی پزشکی با استفاده از دستمال. آیا واقعا ممکن است؟

ضدعفونی کردن ابزارهای نیمه‌حیاتی پزشکی با استفاده از دستمال. آیا واقعا ممکن است؟

 

مقاله‌اي در ژورنال استريليزاسيون براي «ضدعفوني پروب سونوگرافي‌ها توسط دستمال» منتشر شده بود و دکتر «وينفرد ميشل» اين مقاله را از نظر علمي به چالش کشيده است.

ضدعفونی کردن ابزارهای نیمه‌حیاتی پزشکی با استفاده از دستمال.  آیا واقعا ممکن  است؟

نامه به ويرايشگر از: دکتر وينفريد ميشل، پروفلابور DWM، کاسلر تور 20، 34414 واربورگ، آلمان.

براي مقالة «بحث: ضدعفوني کردن ابزارهاي نيمهحياتي پزشکي با استفاده از دستمال»

 

به تمام متولياني که وظيفة بازپردازش ابزارها در يک مرکز بازپردازش ابزارهاي پزشکي (RUMED) را بر عهده دارند، بارها و بارها گفته مي‌شود که ابتدا بايد پاکسازي ابزار پزشکي انجام شود و تنها پس از انجام موفقيت‌آميز اين کار مطابق با الزامات مرتبط است که مي‌تواند راه را براي گام مؤثر بعدي يعني ضدعفوني يا استريل‌سازي هموار کند. اين اصل در گايدلاين‌هاي ارائه شده توسط انجمن بهداشت بيمارستاني آلمان (DGKH)، جامعة تدارکات استريل آلمان (DGSV) و آماده‌سازي ابزار گروه کاري (AKI) نيز ارائه شده است و براي اعتبارسنجي و پايش معمول فرآيندهاي خودکار پاکسازي و ضدعفوني حرارتي ابزارهاي پزشکي و همچنين براي اعتبارسنجي پاکسازي دستي و ضدعفوني شيميايي ابزارهاي پزشکي با استفاده از دست نيز مورد استفاده قرار مي‌گيرد. در اين خصوص، شايد عجيب به نظر برسد که بدانيم هنگام بحث در مورد بازپردازش مـبدل‌هـاي سـونـوگـرافـيـک (پروب‌ها) نيمه‌حياتي، قابل پذيرش بودن ضدعفوني با دستمال، محل اختلاف نظر است اما عموماً هيچ مرجعي در مورد پاکسازي اين مبدل‌ها وجود ندارد.

هر گونه اشاره‌اي که به پاکسازي شود، مبين نکته‌ي مختصري است از انجام پاکسازي با استفاده از دستمال‌ها و نه چيز بيشتر. چنانچه، طبق نظر تعدادي از متخصصين، ضدعفوني با استفاده از دستمال قابل اعتبارسنجي نيست. پاکسازي با دستمال چگونه مي‌تواند الزامات را برآورده کند؟ يک استاندارد دوگانة غير قابل قبول در اينجا وجود دارد!

به طور معمول، مبدل‌هاي نيمه‌‌حياتي سونوگرافيک با يک غلاف حاوي ژل منتقل کننده مورد استفاده قرار مي‌گيرند که تا حد زيادي از آلودگي ناشي از بيمار پيشگيري مي‌کند. با اين وجود، آلودگي ناشي از مالش (Smear contamination) در ژل به ويژه در هنگام خارج کردن غلاف محافظ در انتهاي انجام سونوگرافي، همچنان ممکن است اتفاق بيفتد. در اين صورت آلودگي خيلي کم خواهد بود و مطلقاً نيازي به انجام آزمايشات شناسايي پروتئين، جهت تأييد پاک بودن ابزار وجود ندارد. در مبدل‌هاي سونوگرافي، سطح انتقال آلودگي ژل بسيار بالا است و در صورتي که اين آلودگي به شکلي مناسب برطرف نشود، مي‌تواند اثرات نامطلوبي در نتيجة ضدعفوني داشته باشد. چنانچه پاکسازي اعتبارسنجي شده باشد، در اين صورت تنها نشانگر مناسب مي‌تواند ژل باشد و بايد ژل را مورد بررسي قرار داد. ژل از کربومر تشکيل شده است و تنها با يک آزمايش شناسايي پروتئين، نتيجه‌اي حاصل نمي‌شود. بنابراين بايد از آزمايش ديگري نيز بهره برد. به عنوان مثال؛ DIN EN ISO 15883-5، مقدار کل کربن آلي را در حد هشدار 6 ميکروگرم کربن در سانتي‌متر مکعب مشخص مي‌کند که مي‌تواند در اينجا براي بررسي پاکسازي مورد استفاده قرار بگيرد.

آزمايشات عملي (مبتني بر شستشو با آب فوق خالص و اندازه‌گيري TOC) روي مبدل‌هاي سونوگرافي شستشو داده شده با دستمال، نشان داد که عبور از مقادير هشدار بارها اتفاق مي‌افتد. از همين رو مي‌توان فرض کرد که گام نهايي ضدعفوني، تحت تأثير نامطلوب بقايا قرار مي‌گيرد و نمي‌تواند موثر باشد. پس اين قضيه صرف نظر از روش مورد استفاده صادق است. چنانچه پاکسازي به طور صحيح و عيني اعتبارسنجي نشده باشد، بايد غيرقابل اعتبارسنجي قلمداد شود. از همين رو نخست بايد مشکلات مرتبط با پاکسازي و اعتبارسنجي آن حل شوند.

مطالب دیگر