چرخه استریلیزاسیون
گزارش ویژه بخش CSSD بیمارستان امیرالمومنین(ع) شیراز
بیشتر بخوانید

دسترسی به مطالب  استریلیزاسیون، اخبار روز دنیا و آشنایی با به روزترین روش های استریلیزاسیون در جهان

مطالب جدید

مجله استریلیزاسیون و کنترل عفونت

ماهنامه/ فصلنامه استريليزاسيون و كنترل عفونت دريچه ای است به سوی دنيای شيرين استريليزاسيون و علوم مرتبط. سال هاست كه جای خالی نشريه تخصصی اين حوزه برای نشر يافته های جديد و گفتگو در خصوص چالش ها خالی بود. امروز فرصت اين رسانه فراهم آمده و همه متخصصين اين علم/صنعت ميتوانند با زبان علم با هم به گفتگو بنشينند.