سازماندهی و مدیریت گردش کار بخش تامین استریل مرکزی بیمارستان هاریانا – هند

سازماندهی و مدیریت گردش کار بخش تامین استریل مرکزی بیمارستان هاریانا – هند :   چکيده موضوع پژوهش: عفونت بيمارستاني عامل مشکلات عمده سلامتي و زيان هاي مالي براي بيمار و نيز مراکز بهداشتي درماني است. براي مبارزه با عفونت‌هاي بيمارستاني، بيمارستان‌ها به روشي مؤثر براي ضدعفوني و استريليزاسيون نياز دارند که بخش تامين استريل مرکزي …

واکسیناسیون و ماسک تنها سپرهای دفاعی مقابله با کرونا

  واکسیناسیون و ماسک تنها سپرهای دفاعی مقابله با کرونا: موضوع کنترل و پيشگيري از عفونت و رعايت بهداشتي فردي و محيطي، بحث جديدي نيست و اين ضرورت هميشه وجود داشته، اما تا قبل پاندمي کرونا شايد کمتر به آن توجه مي‌شد. از زمان شيوع کوويد-19 در دنيا،‌ اين بيماري هر روز چهره جديدي به …