7 پرسش متداول در مورد چگونگی ساخت یک CSSD کارآمد

7 پرسش متداول در مورد چگونگی ساخت یک CSSD کارآمد بهبود ایمنی بیمار را می‌توان با افزایش کارایی و کاهش هزینه جابجایی ابزار به دست آورد. یورگن آلستبرگ (Jörgen Alstberg) متخصص جهانی کنترل عفونت و برنامه‌ریزی استریل می‌باشد. او هر روز با دیگر طراحان برای طراحی و ایجاد بخش مرکزی استریل، همکاری می‌کند. Jörgen Alstberg، …