آماده سازی مجدد ابزار های جراحی و استریلیزاسیون آنها

کنفرانس DGKH 12 الـــــی 14 آوریل 2021 آلمان فاطمه دهقانی کنفرانس انجمن بهداشت بیمارستانی آلمان (DGKH) که به‌صورت آنلاین و انحصاری از 12 الی 14 آوریل برگزار شد، دو جلسه را به آماده‌سازی مجدد دستگاه‌های پزشکی اختصاص داد. در جلسه اول، بحث‌هایی راجع به نحوه آماده‌سازی مجدد آندوسکوپ‌های منعطف حساس به دما مطرح شد.   …