گزارش شانزدهمین کنگرۀ بهداشت بیمارستانی 2 الی 4 می 2022 برلین، آلمان

گزارش شانزدهمین کنگرۀ بهداشت بیمارستانی 2 الی 4 می 2022 برلین، آلمان: در اوايل مي 2022، حدود هزار نفر نماينده از بيمارستان‌هاي مختلف در محل مرکزي هتل برلين گرد هم آمده تا دربارة آخرين دستاوردهاي حوزة بهداشت بيمارستاني با هم به بحث و گفتگو بپردازند. اين کنفرانس که برگزارکنندة آن انجمن بهداشت بيمارستاني آلمان بود، …