کتاب راهنمای استریلیزاسیون در بیمارستان ها و مراکز درمانی

نویسنده:سازمان بهداشت آمریکا مترجم: دکتر حمید زارع ، دکتر عبدالمطلب صید محمدی ، محمد حسن سلیمی پارسا، مهدی طالبی، فاطمه نوری   این کتاب توسط سازمان بهداشت آمریکا(PAHO) جهت افزایش آگهی کارکنان مراکز بهداشتی درمانی در خصوص فرایندها و روش های توسعه یافته جهت پیشگیری از عفونت های کسب شده از بیمارستان در داخل و …