کرونا حساسیت جامعه را نسبت به مسأله کنترل عفونت و استریلیزاسیون بالا برد

در گفت‌وگو با دکتر امیر امامی؛ رئیس کمیته اجرایی کنترل عفونت دانشگاه علوم پزشکی شیراز مطرح شد موضوع بهداشت محیط و کنترل عفونت‌های بیمارستانی که از اواخر قرن 18 بحث آن مطرح شد، به‌عنوان یکی از مباحث مهم در امور بیمارستانی، نظر متخصصان را به خود جلب کرده، چراکه علیرغم افزایش نیروهای متخصص در رشته‌های …

آماده سازی مجدد ابزار های جراحی و استریلیزاسیون آنها

کنفرانس DGKH 12 الـــــی 14 آوریل 2021 آلمان فاطمه دهقانی کنفرانس انجمن بهداشت بیمارستانی آلمان (DGKH) که به‌صورت آنلاین و انحصاری از 12 الی 14 آوریل برگزار شد، دو جلسه را به آماده‌سازی مجدد دستگاه‌های پزشکی اختصاص داد. در جلسه اول، بحث‌هایی راجع به نحوه آماده‌سازی مجدد آندوسکوپ‌های منعطف حساس به دما مطرح شد.   …