ابزار جراحی؛ از آلوده تا استریل

ضدعفونـی و استـریل کردن ابزار و وسایل بیمارستانـی، یکی از مهمترین راه‌های جلوگیری از انتشار عفونت‌های بیمارستانی است و این فرایند مستقیم با جان بیماران و سلامت پرسنل ارتباط دارد. واحد استریلیزاسیون مرکزی (CSSD) ، مکانی است که بـراساس تعداد تخت‌ها، ابعاد و نیاز بیمارستان تجهیز شده و هدف آن متمرکز کردن مسئولیـت و کار استریل در مکانی است که دارای تجهیزات و پرسنـل آموزش‌دیده برای این کار باشد. ساختار بخش CSSD مطابـق با اصـول استانـدارد، شامل سه واحد آلوده، تمیز و استریل است.