خلاصه:

موضوع کنترل و پیشگیری از عفونت، استریلیزاسیون و رعایت بهداشتی فردی و محیطی، بحث جدیدی نیست و این ضرورت همیشه وجود داشته، اما تا قبل پاندمی کرونا شاید کمتر به آن توجه می‌شد. از زمان شیوه کووید-19 در دنیا،‌ این بیماری هر روز چهره جدیدی به خود گرفته و هر روز علائم و نشانه‌های تازه‌ای از این بیماری بروز می‌کند. درباره راه‌های انتقال ویروس نیز تاکنون نظرهای مختلفی از نهادهای مختلف علمی دنیا مطرح شده که شاید در مقاطعی این ثابت و قطعی نبودن نظرات بر اضطراب و ترس جوامع و مردم آن‌ها افزوده باشد، اما از سویی این ترس، تعداد قابل‌توجهی از مردم را به رعایت بیش از پیش موارد مربوط به بهداشت فردی و پروتکل‌های بهداشتی در اجتماع و به‌ویژه در گروه‌های شغلی حساس مجاب کرد.

پیوســت ســلامت بــا تأکیــد بــر بحــث کنتــرل عفونـت بـرای گروه هـای شـغلی تدویـن شـود

پیوســت ســلامت بــا تأکیــد بــر بحــث کنتــرل عفونـت بـرای گروه هـای شـغلی تدویـن شـود

گفت و گو با دکتر مهدی نوروزی
معاون پژوهشی مرکز تحقیقات ویروس شناسی بالینی

 

موضوع کنترل و پیشگیری از عفونت، استریلیزاسیون و رعایت بهداشتی فردی و محیطی، بحث جدیدی نیست و این ضرورت همیشه وجود داشته، اما تا قبل پاندمی کرونا شاید کمتر به آن توجه می‌شد. از زمان شیوه کووید-19 در دنیا،‌ این بیماری هر روز چهره جدیدی به خود گرفته و هر روز علائم و نشانه‌های تازه‌ای از این بیماری بروز می‌کند. درباره راه‌های انتقال ویروس نیز تاکنون نظرهای مختلفی از نهادهای مختلف علمی دنیا مطرح شده که شاید در مقاطعی این ثابت و قطعی نبودن نظرات بر اضطراب و ترس جوامع و مردم آن‌ها افزوده باشد، اما از سویی این ترس، تعداد قابل‌توجهی از مردم را به رعایت بیش از پیش موارد مربوط به بهداشت فردی و پروتکل‌های بهداشتی در اجتماع و به‌ویژه در گروه‌های شغلی حساس مجاب کرد.

 

دکتر مهدی نوروزی؛ متخصص ژنتیک ملکولی، دانشیار دپارتمان ویروس‌شناسی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، معاون پژوهشی مرکز تحقیقات ویروس‌شناسی بالینی و دبیر علمی علوم‌پایه 9 کنگره بین‌المللی استانداردهای تجهیزات پزشکی و مواد حوزه کنترل عفونت و استریلیزاسیون، در گفت‌وگویی اختصاصی به تشریح اهمیت بحث کنترل عفونت به‌ویژه در شرایطی مانند پاندمی کرونا،‌ همچنین اقدامات صورت‌گرفته از سوی مراکز علمی ازجمله دانشگاه علوم پزشکی تهران در زمینه مقابله با کووید-19 پرداخت و بر به‌‌روز بودن استانداردها و نهادینه شدن آن در جامعه و ضرورت تدوین پیوست سلامت برای مشاغل به‌ویژه گروه‌های شغلی حساس تأکید کرد.

 

– بحث کنترل عفونت و توجه به وجوه مختلف آن، چقدر اهمیت دارد؟

ویروس به‌عنوان یکی از عوامل عفونی یا بیماری‌زا و مسری، نشان داد که وقتی در جامعه‌ای پراکنده شود و به‌‌صورت اپیدمی، پاندمی یا حتی منطقه‌ای (اسپورادیک) پخش شود، در تمام امور جامعه اثر می‌گذارد. لذا اگر جوامع اهمیت کنترل عفونت را مورد توجه قرار ندهند، می‌تواند تمام بخش‌های زندگی مردم و جامعه را تحت‌‌تأثیر قرار دهد و دیگر هیچ اقدامی موثر نخواهد بود، مگر اینکه مقابله درست انجام شود تا بتوان عفونت و عامل مسری را کنترل کرد.

دوره کنونی و این شرایط حساس به ما نشان می‌دهد که آموزش خیلی اهمیت دارد تا آگاهی مردم بالا برود و سطح سواد سلامت مردم نسبت به بحث سلامت و هم نسبت به اقدامات کنترلی و پیشگیرانه در مقابل انواع بیماری‌‌ها ازجمله بیماری‌های واگیر افزایش پیدا کند. باید این مباحث را در خانواده‌ها و در رفتار فردی و اجتماعی خود نهادینه کنیم. بعد از توجه به مسأله آموزش و اقدام، سیاست‌های نظام سلامت کشور باید بر این موارد نظارت داشته باشد؛ هم در بخش آموزش و هم در بخش اجرا و تعامل با جامعه.

شاید با این روند و فرایند بتوانیم در مقابل شیوع عفونت‌ها مانند همین پاندمی کرونا ایستادگی و مقابله کنیم تا زندگی امن و سالمی داشته باشیم.

برای خواندن ادامه مقاله کلیک کنید